Co roku, wielu turystów szuka ofert noclegowych w Jantarze, by w tej uroczej nadmorskiej miejscowości spędzić swój urlop. Nic w tym dziwnego, gdyż Jantar to naprawdę świetne miejsce na wypoczynek. Jest to niewielka miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim, w województwie pomorskim. Leży ona na terenie powiatu nowodworskiego, w gminie Stegna (info o noclegach: ). Ze względu na podział fizycznogeograficzny Jantar położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, w podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie, makroregionie Pobrzeże Gdańskie i w mezoregionie Mierzeja Wiślana.

Mierzeja Wiślana to piaszczysty wał, powstały wskutek nanoszenia piasku przez fale morskie. Mierzy on około 96 km długości, jego szerokości to od 1 do 2 km. Znajduje się na terenie Polski oraz Rosji – ciągnie się od Gdańska, aż po zamek Lochstedt w Bałtyjsku w obwodzie kaliningradzkim. Mierzeja oddziela Zatokę Gdańska od Morza Bałtyckiego.

Miejscowości zlokalizowane na terenie Mierzei, to dawne wioski rybackie (poza Gdańskiem), które aktualnie są miejscowościami letniskowymi. Teren Mierzei jest słabo zurbanizowany.

Roślinność występuje na Mierzei (więcej na http://parkmierzeja.pl/) w charakterystycznych pasmach. W paśmie plaży są to głównie słonorośla, w paśmie wydmy białej dominują trawy (piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa), spotyka się także byliny. Na wydmie szarej występuje roślinność taka jak na wydmie białej, z tym że jest tu więcej gatunków traw, a dodatkowo występują tu także zielenice i sinice.

W środkowej część mierzei dominuje natomiast bór sosnowy, a w nim oczywiście sosna zwyczajna (gatunek bardzo dobrze znoszący trudne warunki glebowe oraz silne wiatry od morza), jałowiec, wierzba piaskowa, wrzos, bażyna i borówka brusznica.

Na Mierzi Wiślanej znajdują się cztery rezerwaty przyrody: Ptasi Raj, Mewia Łacha, Kąty Rybackie, Buki Mierzei Wiślanej, a także Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana.